Inquiry
Form loading...
slaýd1
01 02 03

aýratyn önümler

Önümlerimizde ýokary hilli kepillik bar
01
6507c305c6
6507c30rgn
6507c30xeu
01 02 03

Biz hakda

2017-nji ýylda Guangxi şahamçamyz döredildi, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen müşderiler üçin birek-birege peýdaly bolmak we özara peýdalanmak ýörelgesine laýyklykda daşary ýurt bazarlaryny ösdürmäge üns berýäris. Hünär ussatlygy üçin ýokary hilli metal önümleri bilen üpjün etmäge üns berýäris, 14 ýyldan gowrak tejribe we iň oňat tehnologiýa, material saýlamak, basmak, emele getirmek, ulaltmak, ýuwmak, galvanizasiýa etmek, saklamak ýaly hünär önümçilik liniýalary bilen ylalaşýar.
has giňişleýin gör
650d574tpj

181146

Bukjalar gowşuryldy

650d5757q7

13867

Müşderileri gaýtalaň

650d5751m2

1673

Müşderilerimiz

650d575pyg

8002133

Söwda önümleri

Saýlanan müşderi synlary

Şiteng Ylym we Tehnologiýa Topary demir ýol önümidir awtoulag garawulynyň dizaýnyny, önümçiligini, marketingini, gurnamasyny we marka işini birleşdirýän kärhana.
650d50e3tr
 • 650d536sko
  gowşuryş tizligi
  Müşderiniň islegini, wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin logistika tizligimiz gaty gowy.
 • 650d55awyw
  Önümiň hilini üpjün etmek
  Önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik tehnologiýasyny we toplumlaýyn hil dolandyryş ulgamyny ulanyň.
 • 650d561owi
  Üns beriň
  Biziň gözlegimiz: Müşderilere has kanagatlanarly önümler bilen has ýakyn hyzmat etmeklige bagyşlaň.

T NEWZE ÖNÜMLER

Gadyr bilmek üçin açyk!
650bb997rq
650bb9acdx
650bb9a9sg
650bb9ap8c
650bb9bjb8
01